Jakobus 1:26

SVIndien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en [hij] zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.
Steph ει τις δοκει θρησκος ειναι εν υμιν μη χαλιναγωγων γλωσσαν αυτου αλλ απατων καρδιαν αυτου τουτου ματαιος η θρησκεια
Trans.ei tis dokei thrēskos einai en ymin mē chalinagōgōn glōssan autou all apatōn kardian autou toutou mataios ē thrēskeia

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Tong (lichaamsdeel)
Psalm 34:14, Jakobus 3:2, Jakobus 3:6, 1 Petrus 3:10

Aantekeningen

Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en [hij] zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
-
τις
-
δοκει
dunkt

-
θρησκος
dat hij godsdienstig
ειναι
is

-
εν
onder
υμιν
-
μη
niet
χαλιναγωγων
in toom houdt

-
γλωσσαν
tong
αυτου
zijn
αλλα
maar
απατων
verleidt

-
καρδιαν
hart
αυτου
en zijn
τουτου
dezes
ματαιος
is ijdel
η
-
θρησκεια
godsdienst

Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en [hij] zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!