Jakobus 2:7

SVLasteren zij niet den goeden naam, die over u aangeroepen is?
Steph ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας
Trans.ouk autoi blasphēmousin to kalon onoma to epiklēthen eph ymas

Algemeen

Zie ook: Lastering

Aantekeningen

Lasteren zij niet den goeden naam, die over u aangeroepen is?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουκ
niet
αυτοι
-
βλασφημουσιν
Lasteren zij

-
το
-
καλον
den goeden
ονομα
naam
το
-
επικληθεν
geroepen is

-
εφ
die over
υμας
-

Lasteren zij niet den goeden naam, die over u aangeroepen is?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!