Jeremia 11:4

SVDat Ik uw vaderen geboden heb, ten dage als Ik hen uit Egypteland, uit den ijzeroven, uitvoerde, zeggende: Zijt Mijner stem gehoorzaam, en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult gij Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn;
WLCאֲשֶׁ֣ר צִוִּ֣יתִי אֶת־אֲבֹֽותֵיכֶ֡ם בְּיֹ֣ום הֹוצִיאִֽי־אֹותָ֣ם מֵאֶֽרֶץ־מִצְרַיִם֩ מִכּ֨וּר הַבַּרְזֶ֜ל לֵאמֹ֗ר שִׁמְע֤וּ בְקֹולִי֙ וַעֲשִׂיתֶ֣ם אֹותָ֔ם כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־אֲצַוֶּ֖ה אֶתְכֶ֑ם וִהְיִ֤יתֶם לִי֙ לְעָ֔ם וְאָ֣נֹכִ֔י אֶהְיֶ֥ה לָכֶ֖ם לֵאלֹהִֽים׃
Trans.’ăšer ṣiûîṯî ’eṯ-’ăḇwōṯêḵem bəywōm hwōṣî’î-’wōṯām mē’ereṣ-miṣərayim mikûr habarəzel lē’mōr šimə‘û ḇəqwōlî wa‘ăśîṯem ’wōṯām kəḵōl ’ăšer-’ăṣaûeh ’eṯəḵem wihəyîṯem lî lə‘ām wə’ānōḵî ’ehəyeh lāḵem lē’lōhîm:

Algemeen

Zie ook: Egypte, Oven
Deuteronomium 4:20

Aantekeningen

Dat Ik uw vaderen geboden heb, ten dage als Ik hen uit Egypteland, uit den ijzeroven, uitvoerde, zeggende: Zijt Mijner stem gehoorzaam, en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult gij Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אֲשֶׁ֣ר

-

צִוִּ֣יתִי

geboden heb

אֶת־

-

אֲבֽוֹתֵיכֶ֡ם

Dat Ik uw vaderen

בְּ

-

י֣וֹם

ten dage

הוֹצִיאִֽי־

uitvoerde

אוֹתָ֣ם

-

מֵ

-

אֶֽרֶץ־

als Ik hen uit Egypteland

מִצְרַיִם֩

-

מִ

-

כּ֨וּר

-

הַ

-

בַּרְזֶ֜ל

uit den ijzeroven

לֵ

-

אמֹ֗ר

zeggende

שִׁמְע֤וּ

gehoorzaam

בְ

-

קוֹלִי֙

Zijt Mijner stem

וַ

-

עֲשִׂיתֶ֣ם

en doet

אוֹתָ֔ם

-

כְּ

-

כֹ֥ל

-

אֲשֶׁר־

-

אֲצַוֶּ֖ה

dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede

אֶתְ

-

כֶ֑ם

-

וִ

-

הְיִ֤יתֶם

-

לִ

-

י֙

-

לְ

-

עָ֔ם

zo zult gij Mij tot een volk

וְ

-

אָ֣נֹכִ֔י

-

אֶהְיֶ֥ה

-

לָ

-

כֶ֖ם

-

לֵ

-

אלֹהִֽים

zijn, en Ik zal tot een God


Dat Ik uw vaderen geboden heb, ten dage als Ik hen uit Egypteland, uit den ijzeroven, uitvoerde, zeggende: Zijt Mijner stem gehoorzaam, en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebiede; zo zult gij Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!