Jeremia 46:10

SVMaar deze dag is des HEEREN, des HEEREN der heirscharen, een dag der wrake, dat Hij zich wreke van Zijn wederpartijders, en het zwaard zal vreten, en verzadigd, en dronken worden van hun bloed; want de Heere, HEERE der heirscharen, heeft een slachtoffer in het land van het noorden, aan de rivier Frath.
WLCוְֽהַיֹּ֨ום הַה֜וּא לַאדֹנָ֧י יְהוִ֣ה צְבָאֹ֗ות יֹ֤ום נְקָמָה֙ לְהִנָּקֵ֣ם מִצָּרָ֔יו וְאָכְלָ֥ה חֶ֙רֶב֙ וְשָׂ֣בְעָ֔ה וְרָוְתָ֖ה מִדָּמָ֑ם כִּ֣י זֶ֠בַח לַאדֹנָ֨י יְהוִ֧ה צְבָאֹ֛ות בְּאֶ֥רֶץ צָפֹ֖ון אֶל־נְהַר־פְּרָֽת׃
Trans.wəhayywōm hahû’ la’ḏōnāy JHWH ṣəḇā’wōṯ ywōm nəqāmâ ləhinnāqēm miṣṣārāyw wə’āḵəlâ ḥereḇ wəśāḇə‘â wərāwəṯâ midāmām kî zeḇaḥ la’ḏōnāy JHWH ṣəḇā’wōṯ bə’ereṣ ṣāfwōn ’el-nəhar-pərāṯ:

Algemeen

Zie ook: Eufraat (rivier), JHWH Zebaot, Noord (windstreek), Zwaard

Aantekeningen

Maar deze dag is des HEEREN, des HEEREN der heirscharen, een dag der wrake, dat Hij zich wreke van Zijn wederpartijders, en het zwaard zal vreten, en verzadigd, en dronken worden van hun bloed; want de Heere, HEERE der heirscharen, heeft een slachtoffer in het land van het noorden, aan de rivier Frath.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְֽ

-

הַ

-

יּ֨וֹם

Maar deze dag

הַ

-

ה֜וּא

-

לַ

-

אדֹנָ֧י

is des HEEREN

יְהוִ֣ה

des HEEREN

צְבָא֗וֹת

der heirscharen

י֤וֹם

een dag

נְקָמָה֙

der wrake

לְ

-

הִנָּקֵ֣ם

dat Hij zich wreke

מִ

-

צָּרָ֔יו

van Zijn wederpartijders

וְ

-

אָכְלָ֥ה

zal vreten

חֶ֙רֶב֙

en het zwaard

וְ

-

שָׂ֣בְעָ֔ה

en verzadigd

וְ

-

רָוְתָ֖ה

en dronken worden

מִ

-

דָּמָ֑ם

van hun bloed

כִּ֣י

-

זֶ֠בַח

heeft een slachtoffer

לַ

-

אדֹנָ֨י

want de Heere

יְהוִ֧ה

HEERE

צְבָא֛וֹת

der heirscharen

בְּ

-

אֶ֥רֶץ

in het land

צָפ֖וֹן

van het noorden

אֶל־

-

נְהַר־

aan de rivier

פְּרָֽת

Frath


Maar deze dag is des Heere, des HEEREN der heirscharen, een dag der wrake, dat Hij zich wreke van Zijn wederpartijders, en het zwaard zal vreten, en verzadigd, en dronken worden van hun bloed; want de Heere, HEERE der heirscharen, heeft een slachtoffer in het land van het noorden, aan de rivier Frath.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!