Job 24:19

SVDe droogte mitsgaders de hitte nemen de sneeuwwateren weg; [alzo] het graf [dergenen, die] gezondigd hebben.
WLCצִיָּ֤ה גַם־חֹ֗ם יִגְזְל֥וּ מֵֽימֵי־שֶׁ֗לֶג שְׁאֹ֣ול חָטָֽאוּ׃
Trans.ṣîyâ ḡam-ḥōm yiḡəzəlû mêmê-šeleḡ šə’wōl ḥāṭā’û:

Algemeen

Zie ook: Dodenrijk, Droogte, Sneeuw, Zonde

Aantekeningen

De droogte mitsgaders de hitte nemen de sneeuwwateren weg; [alzo] het graf [dergenen, die] gezondigd hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

צִיָּ֤ה

De droogte

גַם־

mitsgaders

חֹ֗ם

de hitte

יִגְזְל֥וּ

nemen

מֵֽימֵי־

-

שֶׁ֗לֶג

de sneeuwwateren

שְׁא֣וֹל

het graf

חָטָֽאוּ

gezondigd hebben


De droogte mitsgaders de hitte nemen de sneeuwwateren weg; [alzo] het graf [dergenen, die] gezondigd hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!