Job 3:23

SVAan den man, wiens weg verborgen is, en dien God overdekt heeft?
WLCלְ֭גֶבֶר אֲשֶׁר־דַּרְכֹּ֣ו נִסְתָּ֑רָה וַיָּ֖סֶךְ אֱלֹ֣והַּ בַּעֲדֹֽו׃
Trans.ləḡeḇer ’ăšer-darəkwō nisətārâ wayyāseḵə ’ĕlwōhha ba‘ăḏwō:

Algemeen

Zie ook: Eloah
Job 19:8

Aantekeningen

Aan den man, wiens weg verborgen is, en dien God overdekt heeft?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

לְ֭

-

גֶבֶר

Aan den man

אֲשֶׁר־

wiens

דַּרְכּ֣וֹ

weg

נִסְתָּ֑רָה

verborgen is

וַ

-

יָּ֖סֶךְ

overdekt heeft

אֱל֣וֹהַּ

God

בַּעֲדֽוֹ

en dien


Aan den man, wiens weg verborgen is, en dien God overdekt heeft?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!