Johannes 10:24

SVDe Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
Steph εκυκλωσαν ουν αυτον οι ιουδαιοι και ελεγον αυτω εως ποτε την ψυχην ημων αιρεις ει συ ει ο χριστος ειπε ημιν παρρησια
Trans.ekyklōsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autō eōs pote tēn psychēn ēmōn aireis ei sy ei o christos eipe ēmin parrēsia

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Ziel

Aantekeningen

De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκυκλωσαν
omringden

-
ουν
dan
αυτον
Hem
οι
-
ιουδαιοι
De Joden
και
en
ελεγον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
εως
Hoe lang
ποτε
-
την
-
ψυχην
ziel
ημων
onze
αιρεις
op

-
ει
Indien
συ
Gij
ει
zijt

-
ο
-
χριστος
de Christus
ειπε
zeg

-
ημιν
het ons
παρρησια
vrijuit

De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!