Johannes 18:38

SVPilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.
Steph λεγει αυτω ο πιλατος τι εστιν αληθεια και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν προς τους ιουδαιους και λεγει αυτοις εγω ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω εν αυτω
Trans.legei autō o pilatos ti estin alētheia kai touto eipōn palin exēlthen pros tous ioudaious kai legei autois egō oudemian aitian euriskō en autō

Algemeen

Zie ook: Pontius Pilatus, Uitdrukkingen en gezegden
Mattheus 27:24, Lukas 23:4

Aantekeningen

Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
ο
-
πιλατος
Pilatus
τι
Wat
εστιν
is

-
αληθεια
waarheid
και
En
τουτο
als hij dat
ειπων
gezegd had

-
παλιν
wederom
εξηλθεν
uit

-
προς
tot
τους
-
ιουδαιους
de Joden
και
en
λεγει
zeide

-
αυτοις
Hem
εγω
Ik
ουδεμιαν
geen
αιτιαν
schuld
ευρισκω
vind

-
εν
in
αυτω
tot hen

Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!