Johannes 20:14

SVEn als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.
Steph και ταυτα ειπουσα εστραφη εις τα οπισω και θεωρει τον ιησουν εστωτα και ουκ ηδει οτι ο ιησους εστιν
Trans.kai tauta eipousa estraphē eis ta opisō kai theōrei ton iēsoun estōta kai ouk ēdei oti o iēsous estin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (verschijningen)
Mattheus 28:9, Markus 16:9

Aantekeningen

En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ταυτα
als zij dit
ειπουσα
gezegd had

-
εστραφη
keerde zij

-
εις
zich
τα
-
οπισω
achterwaarts
και
en
θεωρει
zag

-
τον
-
ιησουν
het Jezus
εστωτα
staan

-
και
en
ουκ
niet
ηδει
zij wist

-
οτι
dat
ιησους
Jezus
εστιν
was

-

En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!