Johannes 2:18

SVDe Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
Steph απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπον αυτω τι σημειον δεικνυεις ημιν οτι ταυτα ποιεις
Trans.apekrithēsan oun oi ioudaioi kai eipon autō ti sēmeion deiknyeis ēmin oti tauta poieis

Algemeen

Zie ook: Mattheus 12:38, Mattheus 16:1, Markus 8:11, Lukas 11:29, Johannes 6:30

Aantekeningen

De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθησαν
antwoordden

-
ουν
dan
οι
-
ιουδαιοι
De Joden
και
en
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
τι
Wat
σημειον
teken
δεικνυεις
toont Gij

-
ημιν
ons
οτι
dat
ταυτα
Gij deze dingen
ποιεις
doet

-

De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!