Johannes 5:14

SVDaarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.
Steph μετα ταυτα ευρισκει αυτον ο ιησους εν τω ιερω και ειπεν αυτω ιδε υγιης γεγονας μηκετι αμαρτανε ινα μη χειρον τι σοι γενηται
Trans.meta tauta euriskei auton o iēsous en tō ierō kai eipen autō ide ygiēs gegonas mēketi amartane ina mē cheiron ti soi genētai

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Zonde
Mattheus 12:45, Johannes 8:11

Aantekeningen

Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετα
Daarna
ταυτα
-
ευρισκει
vond

-
αυτον
hem
ο
-
ιησους
Jezus
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
ιδε
-

-
υγιης
gij zijt gezond
γεγονας
geworden

-
μηκετι
niet meer
αμαρτανε
zondig

-
ινα
opdat
μη
niet
χειρον
ergers
τι
wat
σοι
-
γενηται
geschiede

-

Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!