Johannes 8:21

SVJezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen.
Steph ειπεν ουν παλιν αυτοις ο ιησουσ εγω υπαγω και ζητησετε με και εν τη αμαρτια υμων αποθανεισθε οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν
Trans.eipen oun palin autois o iēsous̱ egō ypagō kai zētēsete me kai en tē amartia ymōn apothaneisthe opou egō ypagō ymeis ou dynasthe elthein

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Johannes 7:34, Johannes 13:33

Aantekeningen

Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
παλιν
wederom
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
εγω
Ik
υπαγω
ga heen

-
και
en
ζητησετε
zoeken

-
με
gij zult Mij
και
en
εν
in
τη
-
αμαρτια
zonden
υμων
uw
αποθανεισθε
zult gij sterven

-
οπου
waar
εγω
Ik
υπαγω
heenga

-
υμεις
gijlieden
ου
niet
δυνασθε
kunt

-
ελθειν
komen

-

Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!