Jozua 23:2

SVZo riep Jozua gans Israel, hun oudsten, en hun hoofden, en hun richters, en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: Ik ben oud geworden, [en] wel bedaagd;
WLCוַיִּקְרָ֤א יְהֹושֻׁ֙עַ֙ לְכָל־יִשְׂרָאֵ֔ל לִזְקֵנָיו֙ וּלְרָאשָׁ֔יו וּלְשֹׁפְטָ֖יו וּלְשֹֽׁטְרָ֑יו וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם אֲנִ֣י זָקַ֔נְתִּי בָּ֖אתִי בַּיָּמִֽים׃
Trans.wayyiqərā’ yəhwōšu‘a ləḵāl-yiśərā’ēl lizəqēnāyw ûlərā’šāyw ûləšōfəṭāyw ûləšōṭərāyw wayyō’mer ’ălēhem ’ănî zāqanətî bā’ṯî bayyāmîm:

Algemeen

Zie ook: Jozua

Aantekeningen

Zo riep Jozua gans Israel, hun oudsten, en hun hoofden, en hun richters, en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: Ik ben oud geworden, [en] wel bedaagd;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּקְרָ֤א

Zo riep

יְהוֹשֻׁ֙עַ֙

Jozua

לְ

-

כָל־

gans

יִשְׂרָאֵ֔ל

Israël

לִ

-

זְקֵנָיו֙

hun oudsten

וּ

-

לְ

-

רָאשָׁ֔יו

en hun hoofden

וּ

-

לְ

-

שֹׁפְטָ֖יו

en hun richters

וּ

-

לְ

-

שֹֽׁטְרָ֑יו

en hun ambtlieden

וַ

-

יֹּ֣אמֶר

en hij zeide

אֲלֵ

tot

הֶ֔ם

-

אֲנִ֣י

hen: Ik

זָקַ֔נְתִּי

ben oud geworden

בָּ֖אתִי

wel bedaagd

בַּ

-

יָּמִֽים

-


Zo riep Jozua gans Israël, hun oudsten, en hun hoofden, en hun richters, en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: Ik ben oud geworden, [en] wel bedaagd;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!