Jozua 6:4

SVEn zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen.
WLCוְשִׁבְעָ֣ה כֹהֲנִ֡ים יִשְׂאוּ֩ שִׁבְעָ֨ה שֹׁופְרֹ֤ות הַיֹּֽובְלִים֙ לִפְנֵ֣י הָאָרֹ֔ון וּבַיֹּום֙ הַשְּׁבִיעִ֔י תָּסֹ֥בּוּ אֶת־הָעִ֖יר שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְהַכֹּ֣הֲנִ֔ים יִתְקְע֖וּ בַּשֹּׁופָרֹֽות׃
Trans.wəšiḇə‘â ḵōhănîm yiśə’û šiḇə‘â šwōfərwōṯ hayywōḇəlîm lifənê hā’ārwōn ûḇayywōm haššəḇî‘î tāsōbû ’eṯ-hā‘îr šeḇa‘ pə‘āmîm wəhakōhănîm yiṯəqə‘û baššwōfārwōṯ:

Algemeen

Zie ook: Ark (des Heeren, Verbond), Priester, Sjofar, Bazuin, Yovel

Aantekeningen

En zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

שִׁבְעָ֣ה

En zeven

כֹהֲנִ֡ים

priesters

יִשְׂאוּ֩

dragen

שִׁבְעָ֨ה

zullen zeven

שׁוֹפְר֤וֹת

ramsbazuinen

הַ

-

יּֽוֹבְלִים֙

-

לִ

-

פְנֵ֣י

voor

הָ

-

אָר֔וֹן

de ark

וּ

-

בַ

-

יּוֹם֙

dag

הַ

-

שְּׁבִיעִ֔י

en gijlieden zult op den zevenden

תָּסֹ֥בּוּ

omgaan

אֶת־

-

הָ

-

עִ֖יר

de stad

שֶׁ֣בַע

zevenmaal

פְּעָמִ֑ים

-

וְ

-

הַ

-

כֹּ֣הֲנִ֔ים

en de priesters

יִתְקְע֖וּ

blazen

בַּ

-

שּׁוֹפָרֽוֹת

zullen met de bazuinen


En zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!