Lukas 10:1

SVEn na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.
Steph μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
Trans.meta de tauta anedeixen o kyrios kai eterous ebdomēkonta kai apesteilen autous ana dyo pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou emellen autos erchesthai

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat

Overzicht


Aantekeningen

En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετα
na
δε
En
ταυτα
dezen
ανεδειξεν
stelde

-
ο
-
κυριος
de Heere
και
nog
ετερους
andere
εβδομηκοντα
zeventig
και
en
απεστειλεν
heen

-
αυτους
hen
ανα
twee
δυο
en twee
προ
voor
προσωπου
aangezicht
αυτου
Zijn
εις
in
πασαν
iedere
πολιν
stad
και
en
τοπον
plaats
ου
-

daar
εμελλεν
zou

-
αυτος
Hij
ερχεσθαι
komen

-

En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!