Lukas 10:15

SVEn gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.
Steph και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εωσ αδου καταβιβασθηση
Trans.kai sy kapernaoum ē eōs tou ouranou ypsōtheisa eōs̱ adou katabibasthēsē

Algemeen

Zie ook: Hades, Hel, Hellevuur, Onderwereld, Kapernaum
Jesaja 14:15, Mattheus 11:23

Aantekeningen

En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συ
gij
καπερναουμ
Kapérnaüm
η
die
εως
tot
του
-
ουρανου
den hemel
υψωθεισα
toe verhoogd zijt

-
εως
gij zult tot
αδου
de hel
καταβιβασθηση
toe nedergestoten worden

-

En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!