Lukas 10:18

SVEn Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
Steph ειπεν δε αυτοις εθεωρουν τον σαταναν ως αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα
Trans.eipen de autois etheōroun ton satanan ōs astrapēn ek tou ouranou pesonta

Algemeen

Zie ook: Bliksem, satan
Openbaring 12:8, Openbaring 12:9

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
αυτοις
tot hen
εθεωρουν
Ik zag

-
τον
-
σαταναν
den satan
ως
als
αστραπην
een bliksem
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
πεσοντα
vallen

-

En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!