Lukas 12:22

SVEn Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.
Steph ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου δια τουτο υμιν λεγω μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε μηδε τω σωματι τι ενδυσησθε
Trans.eipen de pros tous mathētas autou dia touto ymin legō mē merimnate tē psychē ymōn ti phagēte mēde tō sōmati ti endysēsthe

Algemeen

Zie ook: Kleding
Psalm 55:23, Mattheus 6:25, Filippenzen 4:6, 1 Timotheus 6:8, 1 Petrus 5:7

Aantekeningen

En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
προς
tot
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
Zijn
δια
Daarom
τουτο
-
υμιν
-
λεγω
zeg Ik

-
μη
niet
μεριμνατε
bezorgd

-
τη
-
ψυχη
leven
υμων
voor uw
τι
wat
φαγητε
gij eten zult

-
μηδε
noch
τω
-
σωματι
voor het lichaam
τι
waarmede
ενδυσησθε
gij kleden zult

-

En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!