Lukas 12:29

SVEn gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.
Steph και υμεις μη ζητειτε τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθε
Trans.kai ymeis mē zēteite ti phagēte ē ti piēte kai mē meteōrizesthe

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken, Eten, Gerechten

Aantekeningen

En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
υμεις
gijlieden
μη
niet
ζητειτε
vraagt

-
τι
wat
φαγητε
gij eten

-
η
of
τι
wat
πιητε
gij drinken zult

-
και
en
μη
niet
μετεωριζεσθε
weest

-

En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!