Lukas 12:37

SVZalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.
Steph μακαριοι οι δουλοι εκεινοι ους ελθων ο κυριος ευρησει γρηγορουντας αμην λεγω υμιν οτι περιζωσεται και ανακλινει αυτους και παρελθων διακονησει αυτοις
Trans.makarioi oi douloi ekeinoi ous elthōn o kyrios eurēsei grēgorountas amēn legō ymin oti perizōsetai kai anaklinei autous kai parelthōn diakonēsei autois

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar

Aantekeningen

Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριοι
Zalig
οι
-
δουλοι
dienstknechten
εκεινοι
zijn die
ους
welke
ελθων
als hij komt

-
ο
-
κυριος
de heer
ευρησει
vinden

-
γρηγορουντας
zal wakende

-
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
περιζωσεται
hij zich zal omgorden

-
και
en
ανακλινει
doen aanzitten

-
αυτους
zal hen
και
en
παρελθων
bijkomende

-
διακονησει
dienen

-
αυτοις
zal hij hen

Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!