Lukas 12:5

SVMaar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, [ook] macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
Steph υποδειξω δε υμιν τινα φοβηθητε φοβηθητε τον μετα το αποκτειναι εξουσιαν εχοντα εμβαλειν εις την γεενναν ναι λεγω υμιν τουτον φοβηθητε
Trans.ypodeixō de ymin tina phobēthēte phobēthēte ton meta to apokteinai exousian echonta embalein eis tēn geennan nai legō ymin touton phobēthēte

Algemeen

Zie ook: Gehenna

Aantekeningen

Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, [ook] macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υποδειξω
tonen

-
δε
Maar
υμιν
Ik zal
τινα
Wien
φοβηθητε
gij vrezen zult

-
φοβηθητε
vreest

-
τον
-
μετα
Dien, Die, nadat
το
-
αποκτειναι
Hij gedood heeft

-
εξουσιαν
macht
εχοντα
heeft

-
εμβαλειν
te werpen

-
εις
in
την
-
γεενναν
de hel
ναι
ja
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
τουτον
Dien
φοβηθητε
vreest

-

Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, [ook] macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!