Lukas 13:1

SVEn er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileers, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had.
Steph παρησαν δε τινες εν αυτω τω καιρω απαγγελλοντες αυτω περι των γαλιλαιων ων το αιμα πιλατος εμιξεν μετα των θυσιων αυτων
Trans.parēsan de tines en autō tō kairō apangellontes autō peri tōn galilaiōn ōn to aima pilatos emixen meta tōn thysiōn autōn

Algemeen

Zie ook: Galilea, Pontius Pilatus

Overzicht


Aantekeningen

En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileers, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρησαν
er waren

-
δε
En
τινες
enigen
εν
te
αυτω
dierzelfder
τω
-
καιρω
tijd
απαγγελλοντες
boodschapten

-
αυτω
die Hem
περι
van
των
-
γαλιλαιων
de Galiléërs
ων
welker
το
-
αιμα
bloed
πιλατος
Pilatus
εμιξεν
gemengd had

-
μετα
met
των
-
θυσιων
offeranden
αυτων
hun

En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!