Lukas 14:16

SVMaar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen.
Steph ο δε ειπεν αυτω ανθρωπος τις εποιησεν δειπνον μεγα και εκαλεσεν πολλους
Trans.o de eipen autō anthrōpos tis epoiēsen deipnon mega kai ekalesen pollous

Algemeen

Zie ook: Avond
Jesaja 25:6, Mattheus 22:2, Openbaring 19:7, Openbaring 19:9

Aantekeningen

Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
ειπεν
Hij zeide

-
αυτω
tot hem
ανθρωπος
mens
τις
Een zeker
εποιησεν
bereidde

-
δειπνον
avondmaal
μεγα
een groot
και
en
εκαλεσεν
hij noodde

-
πολλους
er velen

Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!