Lukas 14:20

SVEn een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen.
Steph και ετερος ειπεν γυναικα εγημα και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν
Trans.kai eteros eipen gynaika egēma kai dia touto ou dynamai elthein

Algemeen

Zie ook: Trouwen

Aantekeningen

En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ετερος
een ander
ειπεν
zeide

-
γυναικα
Ik heb een vrouw
εγημα
getrouwd

-
και
en
δια
daarom
τουτο
-
ου
niet
δυναμαι
kan ik

-
ελθειν
komen

-

En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!