Lukas 17:13

SVEn zij verhieven [hun stem], zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!
Steph και αυτοι ηραν φωνην λεγοντες ιησου επιστατα ελεησον ημας
Trans.kai autoi ēran phōnēn legontes iēsou epistata eleēson ēmas

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En zij verhieven [hun stem], zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτοι
zij
ηραν
verhieven

-
φωνην
stem
λεγοντες
zeggende

-
ιησου
Jezus
επιστατα
Meester
ελεησον
ontferm

-
ημας
onzer

En zij verhieven [hun stem], zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!