Lukas 17:28

SVDesgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;
Steph ομοιως και ωσ εγενετο εν ταις ημεραις λωτ ησθιον επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον ωκοδομουν
Trans.omoiōs kai ōs̱ egeneto en tais ēmerais lōt ēsthion epinon ēgorazon epōloun ephyteuon ōkodomoun

Algemeen

Zie ook: Lot (persoon)

Aantekeningen

Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομοιως
Desgelijks
και
ook
ως
gelijk
εγενετο
het geschiedde

-
εν
in
ταις
-
ημεραις
de dagen
λωτ
van Lot
ησθιον
zij aten

-
επινον
zij dronken

-
ηγοραζον
zij kochten

-
επωλουν
zij verkochten

-
εφυτευον
zij plantten

-
ωκοδομουν
zij bouwden

-

Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!