Lukas 17:6

SVEn de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.
Steph ειπεν δε ο κυριος ει ειχετε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν τη συκαμινω ταυτη εκριζωθητι και φυτευθητι εν τη θαλασση και υπηκουσεν αν υμιν
Trans.eipen de o kyrios ei eichete pistin ōs kokkon sinapeōs elegete an tē sykaminō tautē ekrizōthēti kai phyteuthēti en tē thalassē kai ypēkousen an ymin

Algemeen

Zie ook: Moerbeiboom, Mosterd
Mattheus 17:20, Mattheus 21:21, Markus 11:23

Aantekeningen

En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
ο
-
κυριος
de Heere
ει
Zo
εχετε
hadt

-
πιστιν
gij een geloof
ως
als
κοκκον
een mostaardzaad
σιναπεως
-
ελεγετε
zeggen

-
αν
gij zoudt
τη
-
συκαμινω
moerbeziënboom
ταυτη
-
εκριζωθητι
Word ontworteld

-
και
en
φυτευθητι
geplant

-
εν
in
τη
-
θαλασση
de zee
και
en
υπηκουσεν
gehoorzaam zijn

-
αν
hij zou
υμιν
-

En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!