Lukas 18:14

SVIk zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, [meer] dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.
Steph λεγω υμιν κατεβη ουτος δεδικαιωμενος εις τον οικον αυτου η εκεινοσ οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται ο δε ταπεινων εαυτον υψωθησεται
Trans.legō ymin katebē outos dedikaiōmenos eis ton oikon autou ē ekeinos̱ oti pas o ypsōn eauton tapeinōthēsetai o de tapeinōn eauton ypsōthēsetai

Algemeen

Zie ook: Uitdrukkingen en gezegden, Vijf Solas
Job 22:29, Spreuken 29:23, Mattheus 23:12, Lukas 14:11, Jakobus 4:6, Jakobus 4:10, 1 Petrus 5:5

Aantekeningen

Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, [meer] dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
υμιν
ulieden
κατεβη
ging af

-
ουτος
Deze
δεδικαιωμενος
gerechtvaardigd

-
εις
in
τον
-
οικον
huis
αυτου
zijn
η
dan
γαρ
-
εκεινος
die
οτι
want
πας
een ieder
ο
-
υψων
verhoogt

-
εαυτον
die zichzelven
ταπεινωθησεται
zal vernederd worden

-
ο
-
δε
en
ταπεινων
vernedert

-
εαυτον
die zichzelven
υψωθησεται
zal verhoogd worden

-

Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, [meer] dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!