Lukas 19:12

SVHij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver[gelegen] land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.
Steph ειπεν ουν ανθρωπος τις ευγενης επορευθη εις χωραν μακραν λαβειν εαυτω βασιλειαν και υποστρεψαι
Trans.eipen oun anthrōpos tis eugenēs eporeuthē eis chōran makran labein eautō basileian kai ypostrepsai

Algemeen

Zie ook: Mattheus 25:14, Markus 13:34

Aantekeningen

Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver[gelegen] land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
ουν
dan
ανθρωπος
man
τις
Een zeker
ευγενης
welgeboren
επορευθη
reisde

-
εις
in
χωραν
land
μακραν
een ver
λαβειν
te ontvangen

-
εαυτω
om voor zichzelven
βασιλειαν
een koninkrijk
και
en
υποστρεψαι
weder te keren

-

Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver[gelegen] land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!