Lukas 19:23

SVWaarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?
Steph και διατι ουκ εδωκας το αργυριον μου επι την τραπεζαν και εγω ελθων συν τοκω αν επραξα αυτο
Trans.kai diati ouk edōkas to argyrion mou epi tēn trapezan kai egō elthōn syn tokō an epraxa auto

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten, Woeker, Woekeraar

Aantekeningen

Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
hebt gij dan
δια
-
τι
-
ουκ
niet
εδωκας
gegeven

-
το
-
αργυριον
geld
μου
mijn
επι
in
τραπεζαν
de bank
και
en
εγω
ik
ελθων
komende

-
συν
met
τοκω
woeker
αν
mogen
επραξα
eisen

-
αυτο
had hetzelve

Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!