Lukas 19:30

SVZeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het.
Steph ειπων υπαγετε εις την κατεναντι κωμην εν η εισπορευομενοι ευρησετε πωλον δεδεμενον εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθισεν λυσαντες αυτον αγαγετε
Trans.eipōn ypagete eis tēn katenanti kōmēn en ē eisporeuomenoi eurēsete pōlon dedemenon eph on oudeis pōpote anthrōpōn ekathisen lysantes auton agagete

Aantekeningen

Zeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπων
Zeggende

-
υπαγετε
Gaat henen

-
εις
in
την
-
κατεναντι
dat tegenover
κωμην
dat vlek
εν
is; in
η
-
εισπορευομενοι
inkomende

-
ευρησετε
vinden

-
πωλον
zult gij een veulen
δεδεμενον
gebonden

-
εφ
waarop
ον
hetwelk
ουδεις
geen
πωποτε
ooit
ανθρωπων
mens
εκαθισεν
heeft gezeten

-
λυσαντες
ontbindt

-
αυτον
hetzelve
αγαγετε
en brengt

-

Zeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!