Lukas 20:47

SVDie der weduwen huizen opeten, en onder een schijn lange gebeden doen; dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.
Steph οι κατεσθιουσιν τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχονται ουτοι ληψονται περισσοτερον κριμα
Trans.oi katesthiousin tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchontai outoi lēpsontai perissoteron krima

Algemeen

Zie ook: Huis, Weduwe
Mattheus 23:14, Markus 12:40, 2 Timotheus 3:6, Titus 1:11

Aantekeningen

Die der weduwen huizen opeten, en onder een schijn lange gebeden doen; dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
Die
κατεσθιουσιν
opeten

-
τας
-
οικιας
huizen
των
-
χηρων
der weduwen
και
en
προφασει
onder een schijn
μακρα
lange
προσευχονται
gebeden doen

-
ουτοι
dezen
ληψονται
ontvangen

-
περισσοτερον
-
κριμα
oordeel

Die der weduwen huizen opeten, en onder een schijn lange gebeden doen; dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!