Lukas 2:21

SVEn als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
Steph και οτε επλησθησαν ημεραι οκτω του περιτεμειν το παιδιον και εκληθη το ονομα αυτου ιησους το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλληφθηναι αυτον εν τη κοιλια
Trans.kai ote eplēsthēsan ēmerai oktō tou peritemein to paidion kai eklēthē to onoma autou iēsous to klēthen ypo tou angelou pro tou syllēphthēnai auton en tē koilia

Algemeen

Zie ook: Acht (getal), Besnijdenis, Engelen, Jezus Christus
Genesis 17:12, Leviticus 12:3, Mattheus 1:21, Lukas 1:31, Johannes 7:22

Aantekeningen

En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
als
επλησθησαν
vervuld waren

-
ημεραι
dagen
οκτω
acht
του
welke
περιτεμειν
besnijden zou

-
αυτον
werd Zijn
και
zo
εκληθη
genaamd

-
το
-
ονομα
Naam
αυτου
Hij
ιησους
JEZUS
το
-
κληθεν
genaamd was

-
υπο
van
του
-
αγγελου
den engel
προ
eer
του
-
συλληφθηναι
ontvangen was

-
αυτον
-
εν
in
τη
-
κοιλια
het lichaam

En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!