Lukas 2:23

SV(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)
Steph καθως γεγραπται εν νομω κυριου οτι παν αρσεν διανοιγον μητραν αγιον τω κυριω κληθησεται
Trans.kathōs gegraptai en nomō kyriou oti pan arsen dianoigon mētran agion tō kyriō klēthēsetai

Algemeen

Zie ook: Mozes (wet)
Exodus 13:2, Numeri 3:13, Numeri 8:16, Numeri 8:17

Aantekeningen

(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
(Gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
εν
in
νομω
de wet
κυριου
zal den Heere
οτι
-
παν
Al wat
αρσεν
mannelijk
διανοιγον
opent

-
μητραν
is, dat de moeder
αγιον
heilig
τω
-
κυριω
des Heeren
κληθησεται
genaamd worden

-

(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!