Lukas 3:2

SVOnder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn.
Steph επ αρχιερεων αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον του ζαχαριου υιον εν τη ερημω
Trans.ep archiereōn anna kai kaiapha egeneto rēma theou epi iōannēn ton tou zachariou yion en tē erēmō

Algemeen

Zie ook: Annas, Hogepriester, Johannes (de Doper), Kajafas, Priester, Woestijn, Woord van God, Zacharia (vader v. Johannes)
Handelingen 4:6

Aantekeningen

Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επι
Onder
αρχιερεως
de hogepriesters
αννα
Annas
και
en
καιαφα
Kajafas
εγενετο
geschiedde

-
ρημα
het woord
θεου
Gods
επι
tot
ιωαννην
Johannes
τον
-
ζαχαριου
van Zacharías
υιον
den zoon
εν
in
τη
-
ερημω
de woestijn

Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!