Lukas 3:22

SVEn dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!
Steph και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ωσει περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι λεγουσαν συ ει ο υιος μου ο αγαπητος εν σοι ηυδοκησα
Trans.kai katabēnai to pneuma to agion sōmatikō eidei ōsei peristeran ep auton kai phōnēn ex ouranou genesthai legousan sy ei o yios mou o agapētos en soi ēydokēsa

Algemeen

Zie ook: Drieëenheid, Duif, Heilige Geest, Jezus Christus
Jesaja 42:1, Mattheus 3:17, Mattheus 17:5, Markus 9:7, Lukas 9:35, Colossenzen 1:13, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καταβηναι
nederdaalde

-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
dat de Heilige
σωματικω
in lichamelijke
ειδει
gedaante
ωσει
gelijk
περιστεραν
een duif
επ
op
αυτον
Hem
και
en
φωνην
dat er een stem
εξ
uit
ουρανου
den hemel
γενεσθαι
geschiedde

-
λεγουσαν
zeggende

-
συ
Gij
ει
zijt

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
geliefde
εν
in
σοι
-
ευδοκησα
heb Ik Mijn welbehagen

-

En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!