Lukas 6:47

SVEen iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is.
Steph πας ο ερχομενος προς με και ακουων μου των λογων και ποιων αυτους υποδειξω υμιν τινι εστιν ομοιος
Trans.pas o erchomenos pros me kai akouōn mou tōn logōn kai poiōn autous ypodeixō ymin tini estin omoios

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:24

Aantekeningen

Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πας
Een iegelijk
ο
-
ερχομενος
komt

-
προς
die tot
με
Mij
και
en
ακουων
hoort

-
μου
Mijn
των
-
λογων
woorden
και
en
ποιων
doet

-
αυτους
dezelve
υποδειξω
tonen

-
υμιν
Ik zal
τινι
wien
εστιν
is

-
ομοιος
hij gelijk

Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!