Lukas 8:23

SVEn als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol [waters], en waren in nood.
Steph πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν και κατεβη λαιλαψ ανεμου εις την λιμνην και συνεπληρουντο και εκινδυνευον
Trans.pleontōn de autōn aphypnōsen kai katebē lailaps anemou eis tēn limnēn kai syneplērounto kai ekindyneuon

Algemeen

Zie ook: Slapen, Storm
Mattheus 8:24, Markus 4:37

Aantekeningen

En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol [waters], en waren in nood.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πλεοντων
als zij voeren

-
δε
En
αυτων
-
αφυπνωσεν
viel Hij in slaap

-
και
en
κατεβη
er kwam

-
λαιλαψ
een storm
ανεμου
van wind
εις
op
την
-
λιμνην
het meer
και
en
συνεπληρουντο
zij werden vol

-
και
en
εκινδυνευον
waren in nood

-

En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol [waters], en waren in nood.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!