Lukas 9:12

SVEn de dag begon te dalen; en de twaalven, tot Hem komende, zeiden tot Hem: Laat de schare van U, opdat zij, heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen, herberg nemen mogen, en spijze vinden; want wij zijn hier in een woeste plaats.
Steph η δε ημερα ηρξατο κλινειν προσελθοντες δε οι δωδεκα ειπον αυτω απολυσον τον οχλον ινα απελθοντεσ εις τας κυκλω κωμας και τουσ αγρους καταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν
Trans.ē de ēmera ērxato klinein proselthontes de oi dōdeka eipon autō apolyson ton ochlon ina apelthontes̱ eis tas kyklō kōmas kai tous̱ agrous katalysōsin kai eurōsin episitismon oti ōde en erēmō topō esmen

Algemeen

Zie ook: Herberg, Stad, dorp
Mattheus 14:15, Markus 6:35, Johannes 6:5

Aantekeningen

En de dag begon te dalen; en de twaalven, tot Hem komende, zeiden tot Hem: Laat de schare van U, opdat zij, heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen, herberg nemen mogen, en spijze vinden; want wij zijn hier in een woeste plaats.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
δε
En
ημερα
de dag
ηρξατο
begon

-
κλινειν
te dalen

-
προσελθοντες
tot Hem komende

-
δε
en
οι
-
δωδεκα
de twaalven
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
απολυσον
van

-
τον
-
οχλον
de schare
ινα
opdat
απελθοντες
zij, heengaande

-
εις
in
τας
-
κυκλω
de omliggende
κωμας
vlekken
και
en
τους
-
αγρους
in de dorpen
καταλυσωσιν
herberg nemen mogen

-
και
en
ευρωσιν
vinden

-
επισιτισμον
spijze
οτι
want
ωδε
hier
εν
in
ερημω
een woeste
τοπω
plaats
εσμεν
wij zijn

-

En de dag begon te dalen; en de twaalven, tot Hem komende, zeiden tot Hem: Laat de schare van U, opdat zij, heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen, herberg nemen mogen, en spijze vinden; want wij zijn hier in een woeste plaats.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!