Lukas 9:18

SVEn het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?
Steph και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχομενον καταμονασ συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν αυτους λεγων τινα με λεγουσιν οι οχλοι ειναι
Trans.kai egeneto en tō einai auton proseuchomenon katamonas̱ synēsan autō oi mathētai kai epērōtēsen autous legōn tina me legousin oi ochloi einai

Algemeen

Zie ook: Caesarea Philippi
Mattheus 16:13, Markus 8:27

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
als
τω
-
ειναι
was

-
αυτον
hen
προσευχομενον
biddende

-
καταμονας
Hij alleen
συνησαν
waren

-
αυτω
met Hem
οι
-
μαθηται
dat de discipelen
και
en
επηρωτησεν
Hij vraagde

-
αυτους
-
λεγων
zeggende

-
τινα
Wie
με
dat Ik
λεγουσιν
zeggen

-
οι
-
οχλοι
de scharen
ειναι
ben

-

En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!