Maleachi 2:7

ABWant de lippen van de priesters zullen de kennis bewaren en uit zijn mond zal men de wet zoeken.Want een boodschapper van de HEER van de legioenen is hij.
SVWant de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.
WLCכִּֽי־שִׂפְתֵ֤י כֹהֵן֙ יִשְׁמְרוּ־דַ֔עַת וְתֹורָ֖ה יְבַקְשׁ֣וּ מִפִּ֑יהוּ כִּ֛י מַלְאַ֥ךְ יְהוָֽה־צְבָאֹ֖ות הֽוּא׃
Trans.kî-śifəṯê ḵōhēn yišəmərû-ḏa‘aṯ wəṯwōrâ yəḇaqəšû mipîhû kî malə’aḵə JHWH-ṣəḇā’wōṯ hû’:

Algemeen

Zie ook: Engel des Heeren, JHWH Zebaot, Lippen, Mond, Priester, Wetenschap

Aantekeningen

Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כִּֽי־

Want

שִׂפְתֵ֤י

de lippen

כֹהֵן֙

der priesters

יִשְׁמְרוּ־

bewaren

דַ֔עַת

zullen de wetenschap

וְ

-

תוֹרָ֖ה

de wet

יְבַקְשׁ֣וּ

zoeken

מִ

-

פִּ֑יהוּ

zijn mond

כִּ֛י

want

מַלְאַ֥ךְ

is een engel

יְהוָֽה־

des HEEREN

צְבָא֖וֹת

der heirscharen

הֽוּא

hij


Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!