Markus 10:46

SVEn zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeus, Bar-timeus, de blinde, aan den weg, bedelende.
Steph και ερχονται εις ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων αυτου και οχλου ικανου υιος τιμαιου βαρτιμαιος ο τυφλος εκαθητο παρα την οδον προσαιτων
Trans.kai erchontai eis ierichō kai ekporeuomenou autou apo ierichō kai tōn mathētōn autou kai ochlou ikanou yios timaiou bartimaios o typhlos ekathēto para tēn odon prosaitōn

Algemeen

Zie ook: Bartimeus, Bedelaar, Bedelen, Blind, Jericho, Pad, Straat, Weg, Timeus
Mattheus 20:29, Lukas 18:35

Aantekeningen

En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeus, Bar-timeus, de blinde, aan den weg, bedelende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχονται
zij kwamen

-
εις
te
ιεριχω
Jericho
και
En
εκπορευομενου
uitging

-
αυτου
Zijn
απο
van
ιεριχω
Jericho
και
als Hij en
των
-
μαθητων
discipelen
αυτου
-
και
en
οχλου
schare
ικανου
een grote
υιος
de zoon
τιμαιου
van Timéüs
βαρτιμαιος
Bar-timéüs
ο
-
τυφλος
de blinde
εκαθητο
zat

-
παρα
aan
την
-
οδον
den weg
προσαιτων
bedelende

-

En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeus, Bar-timeus, de blinde, aan den weg, bedelende.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!