Markus 11:1

SVEn toen zij Jeruzalem genaakten, te Beth-fage en Bethanie, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,
Steph και οτε εγγιζουσιν εις ιερουσαλημ εις βηθφαγη και βηθανιαν προς το ορος των ελαιων αποστελλει δυο των μαθητων αυτου
Trans.kai ote engizousin eis ierousalēm eis bēthphagē kai bēthanian pros to oros tōn elaiōn apostellei dyo tōn mathētōn autou

Algemeen

Zie ook: Beth-fage (plaats), Bethanie (plaats), Jeruzalem, Olijfberg, Olijfboom
Mattheus 21:1, Lukas 19:29

Overzicht


Aantekeningen

En toen zij Jeruzalem genaakten, te Beth-fage en Bethanie, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
εγγιζουσιν
genaakten

-
εις
zij
ιερουσαλημ
Jeruzalem
εις
te
βηθσφαγη
Beth-fagé
και
en
βηθανιαν
Bethanië
προς
aan
το
-
ορος
den Olijfberg
των
-
ελαιων
-
αποστελλει
zond Hij

-
δυο
twee
των
-
μαθητων
discipelen
αυτου
van Zijn

En toen zij Jeruzalem genaakten, te Beth-fage en Bethanie, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!