Markus 12:17

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.
Steph και αποκριθεισ ο ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω και εθαυμασαν επ αυτω
Trans.kai apokritheis̱ o iēsous eipen autois apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō kai ethaumasan ep autō

Algemeen

Zie ook: Belasting, Tol, Jezus Christus
Mattheus 17:25, Mattheus 22:21, Romeinen 13:7

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
is
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
αποδοτε
Geeft

-
τα
is
καισαρος
dan den keizer
καισαρι
dat des keizers
και
En
τα
-
του
-
θεου
Gode
τω
-
θεω
dat Gods
και
en
εθαυμασαν
zij verwonderden zich

-
επ
over
αυτω
Hem

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!