Markus 12:20

SVEr waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.
Steph επτα αδελφοι ησαν και ο πρωτος ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερμα
Trans.epta adelphoi ēsan kai o prōtos elaben gynaika kai apothnēskōn ouk aphēken sperma

Algemeen

Zie ook: Losser

Aantekeningen

Er waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επτα
nu zeven
αδελφοι
broeders
ησαν
Er waren

-
και
en
ο
-
πρωτος
de eerste
ελαβεν
nam

-
γυναικα
een vrouw
και
en
αποθνησκων
stervende

-
ουκ
geen
αφηκεν
na

-
σπερμα
zaad

Er waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!