Markus 12:44

SVWant zij allen hebben van hun overvloed [daarin] geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, [daarin] geworpen, haar gansen leeftocht.
Steph παντες γαρ εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον αυτη δε εκ της υστερησεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης
Trans.pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon autē de ek tēs ysterēseōs autēs panta osa eichen ebalen olon ton bion autēs

Aantekeningen

Want zij allen hebben van hun overvloed [daarin] geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, [daarin] geworpen, haar gansen leeftocht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντες
zij allen
γαρ
Want
εκ
van
του
-
περισσευοντος
overvloed

-
αυτοις
hun
εβαλον
hebben

-
αυτη
haar

deze
δε
maar
εκ
van
της
-
υστερησεως
gebrek
αυτης
haar
παντα
al
οσα
wat
ειχεν
zij had

-
εβαλεν
heeft

-
ολον
gansen
τον
-
βιον
leeftocht
αυτης
-

Want zij allen hebben van hun overvloed [daarin] geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, [daarin] geworpen, haar gansen leeftocht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!