Markus 13:13

SVEn gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Steph και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται
Trans.kai esesthe misoumenoi ypo pantōn dia to onoma mou o de ypomeinas eis telos outos sōthēsetai

Algemeen

Zie ook: Mattheus 10:22, Mattheus 24:13, Lukas 21:19, Openbaring 2:7, Openbaring 2:10

Aantekeningen

En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσεσθε
gij zult

-
μισουμενοι
gehaat

-
υπο
van
παντων
allen
δια
om
το
-
ονομα
Naams
μου
Mijns
ο
-
δε
wil; maar
υπομεινας
wie volharden zal

-
εις
tot
τελος
het einde
ουτος
die
σωθησεται
zal zalig worden

-

En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!