Markus 13:20

SVEn indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
Steph και ει μη κυριοσ εκολοβωσεν τας ημερας ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τους εκλεκτους ους εξελεξατο εκολοβωσεν τας ημερας
Trans.kai ei mē kyrios̱ ekolobōsen tas ēmeras ouk an esōthē pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobōsen tas ēmeras

Aantekeningen

En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ει
-
μη
-
κυριος
de Heere
εκολοβωσεν
verkort

-
τας
-
ημερας
de dagen
ουκ
geen
αν
zou
εσωθη
behouden worden

-
πασα
-
σαρξ
vlees
αλλα
maar
δια
om
τους
-
εκλεκτους
der uitverkorenen
ους
wil, die
εξελεξατο
Hij heeft uitverkoren

-
εκολοβωσεν
verkort had

-
τας
-
ημερας
de dagen

En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!