Markus 13:21

SVEn alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.
Steph και τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ιδου εκει μη πιστευσητε
Trans.kai tote ean tis ymin eipē idou ōde o christos ē idou ekei mē pisteusēte

Algemeen

Zie ook: Christus (valse)
Mattheus 24:23, Lukas 21:8

Aantekeningen

En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

[και]
En
τοτε
alsdan
εαν
zo
τις
iemand
υμιν
tot ulieden
ειπη
-

-
ιδου
ziet

-
ωδε
hier
ο
-
χριστος
is de Christus
η
of
ιδου
Ziet

-
εκει
Hij is daar
μη
het niet
πιστευετε
gelooft

-

En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!