Markus 14:35

SVEn een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging.
Steph και προελθων μικρον επεσεν επι της γης και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν παρελθη απ αυτου η ωρα
Trans.kai proelthōn mikron epesen epi tēs gēs kai prosēycheto ina ei dynaton estin parelthē ap autou ē ōra

Algemeen

Zie ook: Lukas 22:41

Aantekeningen

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
-

-
μικρον
een weinig
επεσεν
viel Hij

-
επι
op
της
-
γης
de aarde
και
en
προσηυχετο
bad

-
ινα
dat
ει
zo
δυνατον
het mogelijk
εστιν
ware

-
παρελθη
voorbijginge

-
απ
van
αυτου
Hem
η
-
ωρα
die ure

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!